ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁRÓL

A jelen megállapodás ”Szerződés a panelben való tagságra vonatkozólag” Ön és a JTN Panel között. Esetenként a JTN Panel mint "JTN", "mi", "minket" vagy "miénk" szavakkal szerepel. Ebben a szerződésben megtalálhatóak az általános feltételek az általunk kínált szolgáltatások használatára vonatkozólag. Ha kérdése merülne fel, vegye fel a kapcsolatot az "Ügyfelek" osztállyal . Ha nem ért egyet a feltételekkel, kérjük ne használja az oldalt. Az oldal használata a leírt feltételekkel való egyetértést jelenti.

 1. Ezen Internetes oldal és az általa kínált szolgáltatások használata
  Ezen Internetes oldal használata kizárólag a jelen szerződési feltételek szerint történik, csak egyéni használatra nem reklám céllal. Tagsági joga minden 18 éven felüli vagy 16 éven felüli kiskorú személynek van, ez utóbbi esetben kizárólag szülői engedély esetén saját tagság megnyitására és fenntartására . Abban az esetben, ha nem felel meg a fenti kritériumoknak, kérjük ne használja a szolgáltatásainkat. A panelben való tagságát bármikor megszűntetheti a "Bizalmassági politika" feltételei alapján.
 2. Tagsági jog
  Tagsági joga mindenkinek van, aki 18 éven felüli vagy 16 évnél idősebb kiskorú, amennyiben szülei(gyámjai) engedélyezik az on-line tagság megnyitását és fenntartását. Abban az esetben,ha nem felel meg a kritériumoknak, kérjük ne használja a szolgáltatásainkat. A JTN Panel visszautasíthatja szolgáltatásait mindenkinek, minden időben, saját belátása szerint.
 3. Részvételi díjak
  A JTN Panelhez való csatlakozásnak nincs díja. A tagság teljesen önkéntes és díjtalan. A JTN fenntartja magának a jogot a szolgáltatások változtatására vagy hozzáadásra minden időben. Amennyiben ilyen változás történik, és bizonyos díjat kell fizetni a szolgáltatásokért, mi időben fogjuk Önt értesíteni erről.
 4. Hozzáférés és felhasználói jelszó
  Ön látogathatja oldalunkat felhasználói jelszó használata nélkül is. Ahhoz, hogy adott szolgáltatásokat használjon az oldalon, mint például résztvétel kutatásokban, a JTN Panel regisztrált tagja kell hogy legyen. A regisztrációja során megadott személyes információnak hitelesnek kell lennie. Ha nem hiteles, megtévesztő vagy nem teljeskörű információt ad meg nekünk vagy partnereinknek, a JTN Panelnek joga van megszüntetni az Ön tagságát, megtagadni a hozzáférését ehhez az oldalhoz és/vagy törölni az eddig felhalmozott JTN Pontjait és/vagy díjait. A tagsági zónához  való hozzáféréshez meg kell adnia felhasználói jelszót és saját e-mail címet. Ön tehát felelős:(1) hogy titokban tartsa jelszavát és teljes körű felelősséget vállaljon az azzal elvégzett tevekénységéért; (2) hogy ne adja meg jelszavát más felhasználóknak; (3) profiljának jogtalan használata esetén azonnal értesíteni minket. Az on-line JTN Panelbe csak egy személy regisztrálhat háztartásonként, viszont a kutatásokban részt vehet a család más tagja is (anya, apa, testvérek, férj,feleség vagy egyéb). Ezekben az esetekben a JTN Panel előzetesen értesíteni fogja Önt a meghívóban, hogy megkapja az Ön és családtagjai beleegyezését anélkül, hogy újabb regisztrációra legyen szükség.
 5. Az Internet oldal jogtalan használata
  Nem engedélyezett különböző technikák használata az oldalon lévő információk tárolására vagy terjesztésére, illetve a kutatások válaszainak, eredményeinek, vagy díjainak megváltoztatása vagy manipulációja. Az Internet oldal szabályos működésének akadályozását a törvény tiltja. Az oldalon található információ nem használható fel más oldalakon a JTN Panel beleegyezése nélkül. Sértések, fenyegetések, botrányos információ, illetve mindenfajta törvényellenes anyag közzététele tilos. Az ezt megszegő személyek adatait, a panel továbbítja a hatóságoknak szükség esetén.
 6. Szellemi tulajdon
  Ezen Internet oldal teljes tartalma és a kutatások anyaga - szövegek, video, képek, audio-vízió, logók és más anyag a JTN Panel szellemi tulajdonát képezik és a JTN felruházott a partnerei által azok jogos használatára (kereskedelmi márkák, szerzői jogok, licenszek, szakmai titkok). Ahhoz, hogy használhassa azokat változtatás, másolás, terjesztés és egyebek céljából a JTN hozzájárulása szükséges.
 7. Tárgyi tombolák, promóciók és pénzdíjak
  Esetenként a JTN Panel szervezhet vagy kínálhat tárgyi tombolákat, pontszerző programokat és más promóciókat a panellel kapcsolatban. Erről Önt időben értesíteni fogjuk.
 8. A profil változtatása
  Elvárjuk Öntől, hogy értesítsen minket, ha változások következnek be személyes adataiban: név, cím, telefonszám, e-mail stb., illetve demográfiai változások esetén. A változtatásokat saját profiljában tudja megtenni, miután belép a tagsági zónába jelszó és e-mail cím megadásával. Ezt követően a JTN megújítja profilját az adatbázisban. Ha valamilyen oknál fogvaÖn nem szeretne a továbbiakban a JTN Panel tagja lenni és részt venni az on-line marketing kutatásokban bármikor kérheti ,hogy töröljük személyes információját az aktív tagok listájából ,az alábbi módokon: (1) elérve a ”Belépés” opcióhoz az oldalunkon, ki kell választani a jobb oldalon a ”Tagság lemondása”; menüpontot; (2) vagy e-mail küldésével erre a címre: servicehu@jtnpanel.com.
 9. Kapcsolat  a JTN-el
  Minden levél, amelyeket a JTN-nek küld, és amelyek bármilyen információt, kérdéseket, megjegyzéseket,javaslatokat vagy egyebet tartalmaznak, nem számítanak bizalmasnak vagy kiemelt fontosságúnak kivéve, ha ezt Ön előzetesen nem jelzi felénk. Jogunkban áll az Ön által az oldalunkra elküldött ötleteket, koncepciókat, tudásanyagokat vagy techkikákat díjtalanul felhasználni, különböző célokra, amely magába foglalja a termékek és szolgáltatások feldolgozását, felhasználását és marketingjét.
 10. Bizalmasság
  Bizalmassági garanciánkat a "Bizalmassági politika" tartalmazza, mely jelen szerződés elválaszthatatlan része.
 11. Garancia nélkül
  A szolgáltatást úgy kínáljuk, ahogy van - minden hiányosságával és abban az állapotban, amiben van. A szolgáltatás által kapott információ pontossága és aktualitása nem garantált. Mi és partnereink nem adunk semmilyen kimondott garanciát, valamint nem állítunk kötelezettséget vagy feltételt. Lehetséges, hogy Ön rendelkezik bizonyos felhasználói jogokkal a helyi törvényhozatal szerint, amelyeket jelen szerződés nem befolyásol. Elutasításra kerül minden alább értelmezett garancia, ideértve a értékesíthetőségre, adott célra való alkalmasságra, ésszerű erőfeszítésekre és sértetlenségre vonatkozóan.
 12. Változások
  A JTN megváltoztathatja jelen szerződés általános feltételeit. A változtatások az oldalon való közzétételt követően lépnek hatályba. Változtatás esetén kötelesek vagyunk jól látható helyen az oldalon közzétenni az értesítést arról, hogy változás következett be a szerződésben. Ha Ön nem fogadja el a változást, köteles megszakítani vagy megszüntetni a szolgáltatás használatát mielőtt a változás érvénybe lépne. Ha ezt nem teszi meg, ez azt jelenti, hogy elfogadja a változást és továbbra is használni fogja a szolgáltatást annak megfelelően.
 13. A törvények általános betartása
  Ön köteles betartani minden vonatkozó törvényt, intézkedést, határozatot és szabályt a szolgáltatásaink használatára vonatkozóan.
 14. A tagság megszakítása és megszüntetése
  Fenntartjuk azt a teljeskörű jogunkat, hogy ideiglenesen megszakíthatjuk vagy határozatlan időre megszüntethetjük az Ön tagságát abban az esetben, ha megsérti a Megállapodást vagy nem tudjuk megerősíteni vagy ellenőrizni az Ön által megadott információt mindenfajta kártérítés nélkül.
 15. Értesítések
  Amennyiben nincs kifejezett más kérés, minden Önnek küldött értesítés az Ön által megadott e-mail címre fog érkezni, melyet a regisztráció során megadott, vagy más Ön által megjelölt e-mail címre. 24 órán belül az értesítés elküldöttnek számít, kivéve ha a küldő fél nem kapott tájékoztatást, hogy az e-mail cím érvénytelen. Arra is van lehetőség, hogy előfizetett postán keresztül küldjünk Önnek üzenetet vagy ajánlott levélben a regisztráció során megadott e-mail címre. Az értesítés kézbesítettnek számít a levél kézhezvételétől.
 16. Általános helyzetek
  Minden konfliktus vagy igény, amely a szerződéssel kapcsolatosan merül fel, a bolgár törvényhozatal intézkedései szerint kerül megoldásra. Jelen szerződés minden része a törvény által engedélyezett teljes mértékig érvényes. Lehetséges, hogy a szerződés adott írásbeli részei nem alkalmazhatók. Ilyen esetben a megfelelő feltételek a hozzájuk lehető legközelebb állókra cserélődnek. A szerződés egyéb része nem változik. Ez a teljes szerződés Ön között és köztünk a szolgáltatás használatára vonatkozóan. Ez a szerződés prioritást élvez minden ezt megelőző szerződés és megegyezés előtt a szolgáltatás használatára vonatkozólag. Mi nem garantálunk folyamatos, megszakítás nélküli vagy teljeskörűen biztosított hozzáférhetőséget a szolgáltatásainkhoz, amiből kifolyólag az oldalunkkal való munka során számításba kell venni az ellenőrzésünkön kivülálló tényezőket is. A panelbe való regisztrációjával Ön nyilatkozik arról, hogy teljeskörű tudatában van a fennt leírt szerződés feltételeivel, elfogadja és betartja azokat.
 17. Ügynökség nélkül
  Ön és a JTN Panel független felek a jelen szerződés alapján és annak semmilyen része nem hoz létre partneri és/vagy dolgozói viszonyokat, kiváltságokat, kereskedelmi képviseletet vagy közös vállalkozást Ön és a JTN Panel között. Önnek nincsen jogosultsága bármilyen javaslatokat fogadni vagy megvalósítani a JTN Panel nevében vagy képviselni minket bármilyen tevékenységben.
 18. A felelősség korlátozása
  A JTN Panel figyelmezteti Önt, hogy semmilyen felelősséget nem vállal veszteségekre, elszalasztott haszonra vagy elszalasztott üzleti lehetőségekre, váratlan bekövetkezett vagy más veszteségekre vonatkozólag, amelyek a jelen szerződéssel kapcsolatban vagy annak következtében felmerülnek.
 19. Kérdések felénk
  További információ az oldalunkra vonatkozólag, valamint a JTN Panel által kínált szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerült kérdésekre válasz a következő címen kapható: servicehu@jtnpanel.com.